NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

OmakaS Oy tarjoaa Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla neuropsykiatrista valmennusta, joka on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia (nepsy-vaikeudet).

Mitä tarkoittaa termi neuropsykiatrinen?

Neuropsykiatriset erityisvaikeudet ovat aivotoiminnan rakenteellisuuden ja toiminnallisuuden poikkeavuuksia, jotka vaikuttavat ihmisen toimintakykyyn ja ajatteluun; tapaan hahmottaa maailmaa. Näistä tunnetuimpia ovat autismin kirjo, Aspergerin oireyhtymä, ADHD ja ADD (tarkkaavaisuuden ja aktiivisuuden häiriöt).

Mitä on neuropsykiatrinen valmennus?

Neuropsykiatrinen valmennus perustuu valmentajan ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön.  Neuropsykiatrinen valmennus on yksilöllistä ohjausta, jonka päätavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen vahvistuminen.

Lähtökohtana on tukea asiakasta hänen toimintakykyänsä heikentävien erityispiirteidensä hahmottamisessa ja toisaalta tunnistaa ja tukea olemassa olevia vahvuuksia olemassa sekä luoda konkreettisia apukeinoja arjessa selviytymiseen.

Valmennuksella voidaan tukea ja opetella mm.

  • asioiden ja toimintojen suunnittelua
  • asioiden aloittamista ja hoitamista loppuun
  • organisointitaitoja
  • ajanhallintaa

Meillä on pitkä kokemus kirjon ihmisten kanssa työskentelemisestä.  Ymmärrämme antaa aikaa vuorovaikutussuhteen syventymiseen ja osaamme antaa konkreettisia ohjeita vaikeisiin tilanteisiin.

Palvelut

Valmennuspalvelut voivat olla

  • määräkertaista tai pidempikestoista
  • arjen- ja elämänhallinnan opettelemista
  • tuettua asumista
  • vapaa-ajan ohjausta
  • tulevaisuusvalmennusta
  • opiskeluvalmennusta