PERHEPALVELUT

Perhetyön tavoitteena on jokaisen perheenjäsenen huomioiminen, perheen omien voimavarojen tunnistaminen ja niiden avulla ratkaisujen löytäminen käytännön ongelmiin.

Perhetyö on tavoitteellista, konkreettista apua ja tukea perheen haastavassa tilanteessa, esimerkiksi

  • arjen järjestelyyn
  • asioimisiin, virastokäynteihin, asioiden selvittelyyn
  • perhedynamiikkaan eli perheen vuorovaikutukseen
  • uusioperhetilanteeseen sopeutumiseen

Kokonaisvaltaisessa työssä otetaan huomioon myös mahdolliset rinnakkaisvaikeudet esim. riippuvuuksiin liittyvät asiat (esim. päihteet). Palvelu toteutetaan asiakkaan kotona kahden työntekijän voimin.


Palvelumme on ratkaisukeskeistä, tulevaisuusorientoivaa keskustelua elämän haastavissa tilanteissa. Perhetyön ydin on avun tuominen koko perheelle, teidän omassa kotiympäristössänne teidän elämäänne ja perhettänne kunnioittaen.